Bưu điện văn hóa xã Minh Trí

  • Mã bưu điện: 141401
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Minh Trí
  • Địa chỉ: Thôn Thái Lai, Xã Minh Trí, Huyện Sóc Sơn
  • Điện thoại: 02435995029