Bưu điện văn hóa xã Tàm Xá

  • Mã bưu điện: 137000
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tàm Xá
  • Địa chỉ: Thôn Đông, Xã Tàm Xá, Huyện Đông Anh
  • Điện thoại: 0988011397