Bưu điện Đông Anh, Hà Nội

Cung cấp thông tin về địa chỉ, điện thoại, mã bưu cục, vị trí của Bưu Điện Đông Anh trên bản đồ, cùng với cảm nhận của người sử dụng về Bưu Điện Đông Anh. Bưu điện Đông Anh, Bưu điện Ga Đông Anh, Bưu điện KHL Đông Anh, Bưu điện Nam Hồng, Bưu điện Vân Trì, Bưu điện Khu Công Nghiệp Thăng Long, Bưu điện KHL Đông Anh 2, Bưu điện Bắc Thăng Long, Bưu điện Lộc Hà, Bưu điện Ngã Ba Dâu, Bưu điện văn hóa xã Uy Nỗ, Bưu điện văn hóa xã Việt Hùng, Bưu điện văn hóa xã Dục Tú, Bưu điện văn hóa xã Liên Hà, Bưu điện văn hóa xã Vân Hà, Bưu điện văn hóa xã Thuỵ Lâm, Bưu điện văn hóa xã Xuân Nộn, Bưu điện văn hóa xã Nguyên Khê, Bưu điện văn hóa xã Bắc Hồng, Bưu điện văn hóa xã Nam Hồng, Bưu điện văn hóa xã Tiên Dương, Bưu điện văn hóa xã Vân Nội, Bưu điện văn hóa xã Kim Nỗ, Bưu điện văn hóa xã Kim Chung, Bưu điện văn hóa xã Đại Mạch, Bưu điện văn hóa xã Cổ Loa, Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Ngọc, Bưu điện văn hóa xã Hải Bối, Bưu điện văn hóa xã Võng La, Bưu điện văn hóa xã Tàm Xá, Bưu điện văn hóa xã Đông Hội, Bưu điện văn hóa xã Mai Lâm, Bưu điện văn hóa xã Xuân Canh, Bưu cục khai thác cấp 2 KT EMS Hà Nội hàng không trả về, Bưu cục Trung chuyển Hà Nội EMS LT, Bưu cục văn phòng BĐH Đông Anh

Bưu điện Đông Anh

 • Mã bưu điện: 136000
 • Bưu cục: Bưu điện Đông Anh
 • Địa chỉ: Tổ 4, Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh
 • Điện thoại: 024 39631666

Bưu điện Ga Đông Anh

 • Mã bưu điện: 136020
 • Bưu cục: Bưu điện Ga Đông Anh
 • Địa chỉ: Tổ 13, Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh
 • Điện thoại: 024.38832250

Bưu điện KHL Đông Anh

 • Mã bưu điện: 136085
 • Bưu cục: Bưu điện KHL Đông Anh
 • Địa chỉ: Tổ 4, Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh
 • Điện thoại: 024.38832232

Bưu điện Nam Hồng

 • Mã bưu điện: 137313
 • Bưu cục: Bưu điện Nam Hồng
 • Địa chỉ: Khu Cầu Lớn, Xã Nam Hồng, Huyện Đông Anh
 • Điện thoại: 024.39517309

Bưu điện Vân Trì

 • Mã bưu điện: 136420
 • Bưu cục: Bưu điện Vân Trì
 • Địa chỉ: Khu phố Vân Trì, Xã Vân Nội, Huyện Đông Anh
 • Điện thoại: 024.32959533

Bưu điện Khu Công Nghiệp Thăng Long

 • Mã bưu điện: 138300
 • Bưu cục: Bưu điện Khu Công Nghiệp Thăng Long
 • Địa chỉ: Thôn Bầu, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh
 • Điện thoại: 024.39515363

Bưu điện KHL Đông Anh 2

 • Mã bưu điện: 138324
 • Bưu cục: Bưu điện KHL Đông Anh 2
 • Địa chỉ: Dãy nhà Thôn bầu, Khu công nghiệp Thăng Long, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh
 • Điện thoại: 024.39655935

Bưu điện Bắc Thăng Long

 • Mã bưu điện: 138000
 • Bưu cục: Bưu điện Bắc Thăng Long
 • Địa chỉ: Thôn Cổ Điển, Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh
 • Điện thoại: 024.38810001

Bưu điện Lộc Hà

 • Mã bưu điện: 137800
 • Bưu cục: Bưu điện Lộc Hà
 • Địa chỉ: Thôn Lộc Hà, Xã Mai Lâm, Huyện Đông Anh
 • Điện thoại: 024.39611539

Bưu điện Ngã Ba Dâu

 • Mã bưu điện: 136908
 • Bưu cục: Bưu điện Ngã Ba Dâu
 • Địa chỉ: Thôn Vạn Lộc, Xã Xuân Canh, Huyện Đông Anh
 • Điện thoại: 024.39517306

Bưu điện văn hóa xã Uy Nỗ

 • Mã bưu điện: 136200
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Uy Nỗ
 • Địa chỉ: Thôn Kính Nỗ, Xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh
 • Điện thoại: 01278290883

Bưu điện văn hóa xã Việt Hùng

 • Mã bưu điện: 136700
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Việt Hùng
 • Địa chỉ: Thôn Đông, Xã Việt Hùng, Huyện Đông Anh
 • Điện thoại: 01686538002

Bưu điện văn hóa xã Dục Tú

 • Mã bưu điện: 137700
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Dục Tú
 • Địa chỉ: Thôn Tiền, Xã Dục Tú, Huyện Đông Anh
 • Điện thoại: 01694758831

Bưu điện văn hóa xã Liên Hà

 • Mã bưu điện: 137600
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Liên Hà
 • Địa chỉ: Thôn Hà Lỗ, Xã Liên Hà, Huyện Đông Anh
 • Điện thoại: 0964219290

Bưu điện văn hóa xã Vân Hà

 • Mã bưu điện: 138401
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vân Hà
 • Địa chỉ: Thôn Hà Khê, Xã Vân Hà, Huyện Đông Anh
 • Điện thoại: 0966165254

Bưu điện văn hóa xã Thuỵ Lâm

 • Mã bưu điện: 137501
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thuỵ Lâm
 • Địa chỉ: Thôn Hà Lâm 3, Xã Thụy Lâm, Huyện Đông Anh
 • Điện thoại: 9670575

Bưu điện văn hóa xã Xuân Nộn

 • Mã bưu điện: 136600
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Xuân Nộn
 • Địa chỉ: Thôn Xuân Nộn, Xã Xuân Nộn, Huyện Đông Anh
 • Điện thoại: 0914937419

Bưu điện văn hóa xã Nguyên Khê

 • Mã bưu điện: 136500
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nguyên Khê
 • Địa chỉ: Thôn Khê Nữ, Xã Nguyên Khê, Huyện Đông Anh
 • Điện thoại: 0994870387

Bưu điện văn hóa xã Bắc Hồng

 • Mã bưu điện: 137400
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bắc Hồng
 • Địa chỉ: Thôn Phù Liễn, Xã Bắc Hồng, Huyện Đông Anh
 • Điện thoại: 0976066465

Bưu điện văn hóa xã Nam Hồng

 • Mã bưu điện: 137301
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nam Hồng
 • Địa chỉ: Thôn Vệ, Xã Nam Hồng, Huyện Đông Anh
 • Điện thoại: 0944440321

Bưu điện văn hóa xã Tiên Dương

 • Mã bưu điện: 136300
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tiên Dương
 • Địa chỉ: Thôn Tiên Kha, Xã Tiên Dương, Huyện Đông Anh
 • Điện thoại: 01629912939

Bưu điện văn hóa xã Vân Nội

 • Mã bưu điện: 136401
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vân Nội
 • Địa chỉ: Khu phố Vân Trì, Xã Vân Nội, Huyện Đông Anh
 • Điện thoại: 0982131982

Bưu điện văn hóa xã Kim Nỗ

 • Mã bưu điện: 137200
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Kim Nỗ
 • Địa chỉ: Thôn Bắc, Xã Kim Nỗ, Huyện Đông Anh
 • Điện thoại: 0982812695

Bưu điện văn hóa xã Kim Chung

 • Mã bưu điện: 138301
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Kim Chung
 • Địa chỉ: Thôn Bầu, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh
 • Điện thoại: 0915371471

Bưu điện văn hóa xã Đại Mạch

 • Mã bưu điện: 138200
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đại Mạch
 • Địa chỉ: Thôn Đại Đồng, Xã Đại Mạch, Huyện Đông Anh
 • Điện thoại: 01689171944

Bưu điện văn hóa xã Cổ Loa

 • Mã bưu điện: 136800
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cổ Loa
 • Địa chỉ: Xóm Chợ, Xã Cổ Loa, Huyện Đông Anh
 • Điện thoại: 0943471111

Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Ngọc

 • Mã bưu điện: 137100
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Ngọc
 • Địa chỉ: Thôn Phương Trạch, Xã Vĩnh Ngọc, Huyện Đông Anh
 • Điện thoại: 01238504122

Bưu điện văn hóa xã Hải Bối

 • Mã bưu điện: 138001
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hải Bối
 • Địa chỉ: Thôn Hải Bối, Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh
 • Điện thoại: 0975351080

Bưu điện văn hóa xã Võng La

 • Mã bưu điện: 138100
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Võng La
 • Địa chỉ: Thôn Đại Độ, Xã Võng La, Huyện Đông Anh
 • Điện thoại: 0949908789

Bưu điện văn hóa xã Tàm Xá

 • Mã bưu điện: 137000
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tàm Xá
 • Địa chỉ: Thôn Đông, Xã Tàm Xá, Huyện Đông Anh
 • Điện thoại: 0988011397

Bưu điện văn hóa xã Đông Hội

 • Mã bưu điện: 137900
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đông Hội
 • Địa chỉ: Thôn Lại Đà, Xã Đông Hội, Huyện Đông Anh
 • Điện thoại: 0978981879

Bưu điện văn hóa xã Mai Lâm

 • Mã bưu điện: 137801
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mai Lâm
 • Địa chỉ: Thôn Mai Hiên, Xã Mai Lâm, Huyện Đông Anh
 • Điện thoại: 01666479603

Bưu điện văn hóa xã Xuân Canh

 • Mã bưu điện: 136901
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Xuân Canh
 • Địa chỉ: Thôn Lực Canh, Xã Xuân Canh, Huyện Đông Anh
 • Điện thoại: 0949924228

Bưu cục khai thác cấp 2 KT EMS Hà Nội hàng không trả về

 • Mã bưu điện: 138700
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT EMS Hà Nội hàng không trả về
 • Địa chỉ: Sô´KM số 1, Đường Võ Văn Kiệt, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh
 • Điện thoại:

Bưu cục Trung chuyển Hà Nội EMS LT

 • Mã bưu điện: 100916
 • Bưu cục: Bưu cục Trung chuyển Hà Nội EMS LT
 • Địa chỉ: Sô´km1, Đường Võ Văn Kiệt, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh
 • Điện thoại: 02439518764

Bưu cục văn phòng BĐH Đông Anh

 • Mã bưu điện: 136086
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng BĐH Đông Anh
 • Địa chỉ: Tổ 8, Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh
 • Điện thoại:

Với mạng lưới các điểm phục vụ rộng khắp, trải dài đến tận cấp xã trên cả nước và kinh nghiệm cung cấp các dịch vụ về Bưu chính chuyển phát, các dịch vụ tài chính bưu chính như tiết kiệm bưu điện, chuyển tiền, dịch vụ thu hộ chi hộ, dịch vụ đại lý (đại lý bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, đại lý vé điện tử và các dịch vụ đại lý khác)...

Các dịch vụ chính tại VNPost

Dưới đây là một số dịch vụ chính mà VNPost cung cấp đến khách hàng, bao gồm cả trong nước và quốc tế.

Dịch vụ chuyển phát nhanh EMS

Đây là dịch vụ chuyển phát nhanh thư, tài liệu, bưu phẩm, hàng hóa từ người gửi đến người nhận trong phạm vi toàn quốc, theo thời gian được công bố trước. Dịch vụ này phù hợp với những khách hàng cần thời gian chuyển hàng nhanh và trọng lượng bưu phẩm nhẹ.
 • Là dịch vụ chuyển phát nhanh hàng hóa từ người gửi đến người nhận trong nước và quốc tế theo chỉ tiêu thời gian được quy định trước.
 • Phạm vi áp dụng dịch vụ 63 tỉnh thành.

Dịch vụ bưu phẩm đảm bảo

 • Là dịch vụ giao hàng theo yêu cầu hoặc theo hợp đồng đã ký kết, không bị áp lực quá nhiều về yếu tố thời gian..
 • Dịch vụ này cũng được áp dụng trên toàn quốc, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ không là ngoại lệ.

Dịch vụ bưu kiện

 • Dịch vụ chuyển hàng hóa đến địa chỉ người nhận.
 • Khối lượng tối đa: 30kg/bưu gửi.
 • Phạm vi toàn quốc và 232 vùng lãnh thổ và quốc gia trên thế giới.

Dịch vụ thu hộ – chi hộ

Khách hàng có thể nộp các loại tiền phí bảo hiểm, thanh toán hóa đơn điện nước, internet, cước điện thoại, tiền mua hàng trực tuyến, tiền nộp phạt do vi phạm luật giao thông,… Trong dịch vụ chi hộ, Vnpost thay mặt các doanh nghiệp, tổ chức, xã hội chi trả các khoản tiền (bao gồm tiền lương nhân viên, tiền cho đối tác, khách hàng).

Hotline chăm sóc khách hàng

Đường dây nóng hỗ trợ: 1900 54 54 81

Thời gian làm việc

Sáng: 7h30’ đến 12h00’ - Chiều: Từ 13h00’ đến 19h00’

Tra cứu vận đơn Bưu điện - VNPOST

Thật đơn giản, bạn chỉ cần nhập mã vận đơn và nhấp tìm kiếm sẽ có ngay kết quả bên dưới

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN