Bưu điện văn hóa xã Văn Đức

  • Mã bưu điện: 133000
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Văn Đức
  • Địa chỉ: Thôn Sơn Hô, Xã Văn Đức, Huyện Gia Lâm
  • Điện thoại: 01626846824