Bưu điện Giao dịch EMS Thanh Xuân 2

  • Mã bưu điện: 120065
  • Bưu cục: Bưu điện Giao dịch EMS Thanh Xuân 2
  • Địa chỉ: Sô´212, Đường Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân
  • Điện thoại: 02432323633