Mã bưu điện Ba Vì – Zip / Postal Code

Mời bạn tra cứu mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại liên hệ của mạng lưới bưu cục trên địa bàn Ba Vì thuộc tỉnh Hà Nội: Bưu điện Ba Vì, Bưu điện KHL Ba Vì, Bưu điện Vạn Thắng, Bưu điện Nhông, Bưu điện Suối Hai, Bưu điện Sơn Đà, Bưu điện Tản Lĩnh, Bưu điện Chợ Mộc, Bưu điện văn hóa xã Chu Minh, Bưu điện văn hóa xã Đông Quang, Bưu điện văn hóa xã Minh Châu, Bưu điện văn hóa xã Phú Châu, Bưu điện văn hóa xã Đồng Thái, Bưu điện văn hóa xã Phú Phương, Bưu điện văn hóa xã Châu Sơn, Bưu điện văn hóa xã Vạn Thắng, Bưu điện văn hóa xã Tản Hồng, Bưu điện văn hóa xã Phú Cường, Bưu điện văn hóa xã Cổ Đô, Bưu điện văn hóa xã Phú Đông, Bưu điện văn hóa xã Thái Hoà, Bưu điện văn hóa xã Phong Vân, Bưu điện văn hóa xã Vật Lại, Bưu điện văn hóa xã Tòng Bạt, Bưu điện văn hóa xã Cẩm Lĩnh, Bưu điện văn hóa xã Tiên Phong, Bưu điện văn hóa xã Cam Thượng, Bưu điện văn hóa xã Thuỵ An, Bưu điện văn hóa xã Sơn Đà, Bưu điện văn hóa xã Thuần Mỹ, Bưu điện văn hóa xã Ba Trại, Bưu điện văn hóa xã Vân Hòa, Bưu điện văn hóa xã Vân Hoà, Bưu điện văn hóa xã Ba Vì, Bưu điện văn hóa xã Minh Quang, Bưu điện văn hóa xã Khánh Thượng, Bưu điện văn hóa xã Yên Bài, Bưu cục văn phòng BĐH Ba Vì

Bưu điện Ba Vì

 • Mã bưu điện: 154700
 • Bưu cục: Bưu điện Ba Vì
 • Địa chỉ: Sô´0, Đường 32, Thị Trấn Tây Đằng, Huyện Ba Vì
 • Điện thoại: 024.33863037

Bưu điện KHL Ba Vì

 • Mã bưu điện: 154718
 • Bưu cục: Bưu điện KHL Ba Vì
 • Địa chỉ: Sô´71, Đường Quảng Oai, Thị Trấn Tây Đằng, Huyện Ba Vì
 • Điện thoại: 02433863100

Bưu điện Vạn Thắng

 • Mã bưu điện: 154850
 • Bưu cục: Bưu điện Vạn Thắng
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Chợ Mơ, Xã Vạn Thắng, Huyện Ba Vì
 • Điện thoại: 024.33625033

Bưu điện Nhông

 • Mã bưu điện: 154880
 • Bưu cục: Bưu điện Nhông
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Phú Hữu, Xã Phú Sơn, Huyện Ba Vì
 • Điện thoại: 024.33625043

Bưu điện Suối Hai

 • Mã bưu điện: 154970
 • Bưu cục: Bưu điện Suối Hai
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Cẩm Tân, Xã Cẩm Lĩnh, Huyện Ba Vì
 • Điện thoại: 024.33624041

Bưu điện Sơn Đà

 • Mã bưu điện: 154950
 • Bưu cục: Bưu điện Sơn Đà
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Đan Thê, Xã Sơn Đà, Huyện Ba Vì
 • Điện thoại: 024.33621120

Bưu điện Tản Lĩnh

 • Mã bưu điện: 155070
 • Bưu cục: Bưu điện Tản Lĩnh
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Cẩm Phương, Xã Tản Lĩnh, Huyện Ba Vì
 • Điện thoại: 024.33881004

Bưu điện Chợ Mộc

 • Mã bưu điện: 155010
 • Bưu cục: Bưu điện Chợ Mộc
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Mộc, Xã Minh Quang, Huyện Ba Vì
 • Điện thoại: 33967452

Bưu điện văn hóa xã Chu Minh

 • Mã bưu điện: 154730
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Chu Minh
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Chu Quyến, Xã Chu Minh, Huyện Ba Vì
 • Điện thoại: 02433864574

Bưu điện văn hóa xã Đông Quang

 • Mã bưu điện: 154740
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đông Quang
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Đông Viên, Xã Đồng Quang, Huyện Ba Vì
 • Điện thoại: 02433864296

Bưu điện văn hóa xã Minh Châu

 • Mã bưu điện: 154770
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Minh Châu
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn 2, Xã Minh Châu, Huyện Ba Vì
 • Điện thoại: 02433963000

Bưu điện văn hóa xã Phú Châu

 • Mã bưu điện: 154790
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phú Châu
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Phú Xuyên, Xã Phú Châu, Huyện Ba Vì
 • Điện thoại: 02433863841

Bưu điện văn hóa xã Đồng Thái

 • Mã bưu điện: 154840
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đồng Thái
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Chi Lai, Xã Đồng Thái, Huyện Ba Vì
 • Điện thoại: 02433625002

Bưu điện văn hóa xã Phú Phương

 • Mã bưu điện: 154800
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phú Phương
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Phương Khê, Xã Phú Phương, Huyện Ba Vì
 • Điện thoại: 02433864061

Bưu điện văn hóa xã Châu Sơn

 • Mã bưu điện: 154810
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Châu Sơn
 • Địa chỉ: Thôn Hạc Sơn, Xã Châu Sơn, Huyện Ba Vì
 • Điện thoại: 02433220297

Bưu điện văn hóa xã Vạn Thắng

 • Mã bưu điện: 154858
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vạn Thắng
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Mai Trai, Xã Vạn Thắng, Huyện Ba Vì
 • Điện thoại: 02433626538

Bưu điện văn hóa xã Tản Hồng

 • Mã bưu điện: 154820
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tản Hồng
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn La Thiện, Xã Tản Hồng, Huyện Ba Vì
 • Điện thoại: 02433625064

Bưu điện văn hóa xã Phú Cường

 • Mã bưu điện: 154830
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phú Cường
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Phú Thịnh, Xã Phú Cường, Huyện Ba Vì
 • Điện thoại: 02433629440

Bưu điện văn hóa xã Cổ Đô

 • Mã bưu điện: 154920
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cổ Đô
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Cổ Đô, Xã Cổ Đô, Huyện Ba Vì
 • Điện thoại: 02433625345

Bưu điện văn hóa xã Phú Đông

 • Mã bưu điện: 154900
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phú Đông
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Phú Nghĩa, Xã Phú Đông, Huyện Ba Vì
 • Điện thoại: 02433625060

Bưu điện văn hóa xã Thái Hoà

 • Mã bưu điện: 154890
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thái Hoà
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Cộng Hoà, Xã Thái Hoà, Huyện Ba Vì
 • Điện thoại: 02433625065

Bưu điện văn hóa xã Phong Vân

 • Mã bưu điện: 154910
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phong Vân
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Phong Vân, Xã Phong Vân, Huyện Ba Vì
 • Điện thoại: 02433625142

Bưu điện văn hóa xã Vật Lại

 • Mã bưu điện: 154870
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vật Lại
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Vật Lại, Xã Vật Lại, Huyện Ba Vì
 • Điện thoại: 02433864063

Bưu điện văn hóa xã Tòng Bạt

 • Mã bưu điện: 154940
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tòng Bạt
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Thái Bạt, Xã Tòng Bạt, Huyện Ba Vì
 • Điện thoại: 02433621196

Bưu điện văn hóa xã Cẩm Lĩnh

 • Mã bưu điện: 154971
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cẩm Lĩnh
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Đông Phương, Xã Cẩm Lĩnh, Huyện Ba Vì
 • Điện thoại: 02433935869

Bưu điện văn hóa xã Tiên Phong

 • Mã bưu điện: 155140
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tiên Phong
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Thanh Lũng, Xã Tiên Phong, Huyện Ba Vì
 • Điện thoại: 02433864062

Bưu điện văn hóa xã Cam Thượng

 • Mã bưu điện: 154750
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cam Thượng
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Cốc Thôn, Xã Cam Thượng, Huyện Ba Vì
 • Điện thoại: 02433221843

Bưu điện văn hóa xã Thuỵ An

 • Mã bưu điện: 155132
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thuỵ An
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Liên Minh, Xã Thụy An, Huyện Ba Vì
 • Điện thoại: 02433965070

Bưu điện văn hóa xã Sơn Đà

 • Mã bưu điện: 154956
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Sơn Đà
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Đan Thê, Xã Sơn Đà, Huyện Ba Vì
 • Điện thoại: 33621201

Bưu điện văn hóa xã Thuần Mỹ

 • Mã bưu điện: 154960
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thuần Mỹ
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Lương Khê, Xã Thuần Mỹ, Huyện Ba Vì
 • Điện thoại: 02433621259

Bưu điện văn hóa xã Ba Trại

 • Mã bưu điện: 154990
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ba Trại
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn 5, Xã Ba Trại, Huyện Ba Vì
 • Điện thoại: 02433881250

Bưu điện văn hóa xã Vân Hòa

 • Mã bưu điện: 155071
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vân Hòa
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Đức Thịnh, Xã Tản Lĩnh, Huyện Ba Vì
 • Điện thoại: 02433969431

Bưu điện văn hóa xã Vân Hoà

 • Mã bưu điện: 155090
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vân Hoà
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Bặn, Xã Vân Hoà, Huyện Ba Vì
 • Điện thoại: 33969302

Bưu điện văn hóa xã Ba Vì

 • Mã bưu điện: 155040
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ba Vì
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Hợp Sơn, Xã Ba Vì, Huyện Ba Vì
 • Điện thoại: 02433967305

Bưu điện văn hóa xã Minh Quang

 • Mã bưu điện: 155011
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Minh Quang
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Sổ, Xã Minh Quang, Huyện Ba Vì
 • Điện thoại: 02433967484

Bưu điện văn hóa xã Khánh Thượng

 • Mã bưu điện: 155050
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Khánh Thượng
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Bưởi, Xã Khánh Thượng, Huyện Ba Vì
 • Điện thoại: 02433967451

Bưu điện văn hóa xã Yên Bài

 • Mã bưu điện: 155110
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Yên Bài
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Muỗi, Xã Yên Bài, Huyện Ba Vì
 • Điện thoại: 02433969050

Bưu cục văn phòng BĐH Ba Vì

 • Mã bưu điện: 154719
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng BĐH Ba Vì
 • Địa chỉ: Đường 32, Thị Trấn Tây Đằng, Huyện Ba Vì
 • Điện thoại: