Bưu điện Kho EMS TMĐT

  • Mã bưu điện: 143330
  • Bưu cục: Bưu điện Kho EMS TMĐT
  • Địa chỉ: Sô´km12, Dãy nhà A, Khu tập thể T262, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm
  • Điện thoại: 02432121457