Bưu điện văn hóa xã Long Biên

  • Mã bưu điện: 126300
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Long Biên
  • Địa chỉ: Sô´Tổ 13 Trạm, Tổ 13, Phường Long Biên, Quận Long Biên
  • Điện thoại: