Bưu điện văn hóa xã Xuân Nộn

  • Mã bưu điện: 136600
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Xuân Nộn
  • Địa chỉ: Thôn Xuân Nộn, Xã Xuân Nộn, Huyện Đông Anh
  • Điện thoại: 0914937419