Bưu điện văn hóa xã Ngọc Hoà

  • Mã bưu điện: 156245
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ngọc Hoà
  • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Chúc Lý, Xã Ngọc Hoà, Huyện Chương Mỹ
  • Điện thoại: 0904684357