Bưu điện văn hóa xã Trần Phú

  • Mã bưu điện: 127900
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Trần Phú
  • Địa chỉ: Xóm 5, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai
  • Điện thoại: 02436444235