Bưu điện văn hóa xã Cấn Hữu

  • Mã bưu điện: 155911
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cấn Hữu
  • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Cấn Thượng, Xã Cấn Hữu, Huyện Quốc Oai
  • Điện thoại: 844290