Bưu điện văn hóa xã Yên Bình

  • Mã bưu điện: 155671
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Yên Bình
  • Địa chỉ: Xóm Đình, Xã Yên Bình, Huyện Thạch Thất
  • Điện thoại: 02439820138