Bưu điện văn hóa xã Châu Sơn

  • Mã bưu điện: 154810
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Châu Sơn
  • Địa chỉ: Thôn Hạc Sơn, Xã Châu Sơn, Huyện Ba Vì
  • Điện thoại: 02433220297