Địa chỉ bưu điện tại Sơn Tây, Hà Nội

Bảng tra cứu mã bưu điện, địa chỉ và số điện thoại liên hệ của các bưu điện Sơn Tây thuộc tỉnh Hà Nội: Bưu điện Sơn Tây, Bưu điện KHL Sơn Tây, Bưu điện Sơn Lộc, Bưu điện Xuân Khanh, Bưu điện Đồng Mô, Bưu điện văn hóa xã Đường Lâm, Bưu điện văn hóa xã Viên Sơn, Bưu điện văn hóa xã Trung Hưng, Bưu điện văn hóa xã Thanh Mỹ, Bưu điện văn hóa xã Trung Sơn Trầm, Bưu điện văn hóa xã Xuân Sơn, Bưu điện văn hóa xã Kim Sơn, Bưu điện văn hóa xã Sơn Đông, Bưu điện văn hóa xã Cổ Đông, Bưu cục văn phòng BĐTX Sơn Tây

Bưu điện Sơn Tây

 • Mã bưu điện: 154000
 • Bưu cục: Bưu điện Sơn Tây
 • Địa chỉ: Sô´1, Phố Phùng Khắc Khoan, Phường Quang Trung, Thị xã Sơn Tây
 • Điện thoại: 024.33832196

Bưu điện KHL Sơn Tây

 • Mã bưu điện: 154041
 • Bưu cục: Bưu điện KHL Sơn Tây
 • Địa chỉ: Sô´1, Phố Phùng Khắc Khoan, Phường Quang Trung, Thị xã Sơn Tây
 • Điện thoại: 02433833686

Bưu điện Sơn Lộc

 • Mã bưu điện: 154210
 • Bưu cục: Bưu điện Sơn Lộc
 • Địa chỉ: Sô´3, Phố Chùa Thông, Phường Sơn Lộc, Thị xã Sơn Tây
 • Điện thoại: 024.33832117

Bưu điện Xuân Khanh

 • Mã bưu điện: 154280
 • Bưu cục: Bưu điện Xuân Khanh
 • Địa chỉ: Sô´0, Đường Hữu Nghị, Phường Xuân Khanh, Thị xã Sơn Tây
 • Điện thoại: 02433838144

Bưu điện Đồng Mô

 • Mã bưu điện: 154530
 • Bưu cục: Bưu điện Đồng Mô
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Trại Hồ, Xã Cổ Đông, Thị xã Sơn Tây
 • Điện thoại: 02433610002

Bưu điện văn hóa xã Đường Lâm

 • Mã bưu điện: 154380
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đường Lâm
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Đông Sàng, Xã Đường Lâm, Thị xã Sơn Tây
 • Điện thoại: 02433260826

Bưu điện văn hóa xã Viên Sơn

 • Mã bưu điện: 154130
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Viên Sơn
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Phù Xa, Xã Viên Sơn, Thị xã Sơn Tây
 • Điện thoại: 02433835827

Bưu điện văn hóa xã Trung Hưng

 • Mã bưu điện: 154420
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Trung Hưng
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Vân Gia, Xã Trung Hưng, Thị xã Sơn Tây
 • Điện thoại: 02433832524

Bưu điện văn hóa xã Thanh Mỹ

 • Mã bưu điện: 154440
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thanh Mỹ
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Vị Thuỷ, Xã Thanh Mỹ, Thị xã Sơn Tây
 • Điện thoại: 02433838108

Bưu điện văn hóa xã Trung Sơn Trầm

 • Mã bưu điện: 154460
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Trung Sơn Trầm
 • Địa chỉ: Sô´0, Khu phố 7, Xã Trung Sơn Trầm, Thị xã Sơn Tây
 • Điện thoại: 02433835827

Bưu điện văn hóa xã Xuân Sơn

 • Mã bưu điện: 154400
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Xuân Sơn
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Xuân Khanh ( Đội 6 ), Xã Xuân Sơn, Thị xã Sơn Tây
 • Điện thoại: 02433261003

Bưu điện văn hóa xã Kim Sơn

 • Mã bưu điện: 154480
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Kim Sơn
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Kim Tân, Xã Kim Sơn, Thị xã Sơn Tây
 • Điện thoại: 02433614132

Bưu điện văn hóa xã Sơn Đông

 • Mã bưu điện: 154500
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Sơn Đông
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Khoang Sau, Xã Sơn Đông, Thị xã Sơn Tây
 • Điện thoại: 02433610526

Bưu điện văn hóa xã Cổ Đông

 • Mã bưu điện: 154531
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cổ Đông
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Triều Đông, Xã Cổ Đông, Thị xã Sơn Tây
 • Điện thoại: 02433610525

Bưu cục văn phòng BĐTX Sơn Tây

 • Mã bưu điện: 154042
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng BĐTX Sơn Tây
 • Địa chỉ: Phố Phùng Khắc Khoan, Phường Quang Trung, Thị xã Sơn Tây
 • Điện thoại: