Bưu điện Sơn Lộc

  • Mã bưu điện: 154210
  • Bưu cục: Bưu điện Sơn Lộc
  • Địa chỉ: Sô´3, Phố Chùa Thông, Phường Sơn Lộc, Thị xã Sơn Tây
  • Điện thoại: 024.33832117