Bưu điện Lộc Hà

  • Mã bưu điện: 137800
  • Bưu cục: Bưu điện Lộc Hà
  • Địa chỉ: Thôn Lộc Hà, Xã Mai Lâm, Huyện Đông Anh
  • Điện thoại: 024.39611539