Bưu điện Bưu điện Hoàng Sâm

  • Mã bưu điện: 122772
  • Bưu cục: Bưu điện Bưu cục Hoàng Sâm
  • Địa chỉ: Sô´8, Phố Hoàng Sâm, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy
  • Điện thoại: 02432123474