Hòm thư Công cộng Xã Yên Viên

  • Mã bưu điện: 132315
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Xã Yên Viên
  • Địa chỉ: Sô´ngõ 7, Thôn Cống Thôn, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm
  • Điện thoại: