Bưu điện Hồng Minh

  • Mã bưu điện: 158300
  • Bưu cục: Bưu điện Hồng Minh
  • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Hoà Mỹ, Xã Hồng Minh, Huyện Phú Xuyên
  • Điện thoại: 024.33788367