Bưu điện văn hóa xã Bắc Sơn

  • Mã bưu điện: 141500
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bắc Sơn
  • Địa chỉ: Thôn Chấu, Xã Bắc Sơn, Huyện Sóc Sơn
  • Điện thoại: 02438855019