Bưu điện văn hóa xã Phùng Xá

  • Mã bưu điện: 157630
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phùng Xá
  • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Thượng(từ Đội1-Đội 9), Xã Phùng Xá, Huyện Mỹ Đức
  • Điện thoại: 0914997798