Bưu điện [EMS] Giao dịch Tân Xuân

  • Mã bưu điện: 101006
  • Bưu cục: Bưu điện [EMS] Giao dịch Tân Xuân
  • Địa chỉ: Sô´1, Đường Tân Xuân, Xã Xuân Đỉnh, Quận Nam Từ Liêm
  • Điện thoại: 02437199095