Bưu điện văn hóa xã Chu Minh

  • Mã bưu điện: 154730
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Chu Minh
  • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Chu Quyến, Xã Chu Minh, Huyện Ba Vì
  • Điện thoại: 02433864574