Bưu điện Nguyễn Hoàng Tôn

  • Mã bưu điện: 124255
  • Bưu cục: Bưu điện Nguyễn Hoàng Tôn
  • Địa chỉ: Sô´83, Đường Nguyễn Hoàng Tôn, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ
  • Điện thoại: