Bưu điện văn hóa xã Phú Kim

  • Mã bưu điện: 155420
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phú Kim
  • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Phú Nghĩa, Xã Phú Kim, Huyện Thạch Thất
  • Điện thoại: 02433670262