Bưu điện văn hóa xã Hữu Văn

  • Mã bưu điện: 156410
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hữu Văn
  • Địa chỉ: Sô´0, Khu Trung Tâm, Xã Hữu Văn, Huyện Chương Mỹ
  • Điện thoại: 0985442629