Bưu điện văn hóa xã Kim Đường

  • Mã bưu điện: 157270
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Kim Đường
  • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Tu Lễ, Xã Kim Đường, Huyện Ứng Hoà
  • Điện thoại: 0985296508