Bưu điện văn hóa xã Uy Nỗ

  • Mã bưu điện: 136200
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Uy Nỗ
  • Địa chỉ: Thôn Kính Nỗ, Xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh
  • Điện thoại: 01278290883