Bưu điện văn hóa xã Đông La

  • Mã bưu điện: 153180
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đông La
  • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Đông Lao, Xã Đông La, Huyện Hoài Đức
  • Điện thoại: 0904340207