Bưu điện Quán Gánh

  • Mã bưu điện: 158670
  • Bưu cục: Bưu điện Quán Gánh
  • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Thượng Đình, Xã Nhị Khê, Huyện Thường Tín
  • Điện thoại: 024.33853016