Bưu điện Vân Trì

  • Mã bưu điện: 136420
  • Bưu cục: Bưu điện Vân Trì
  • Địa chỉ: Khu phố Vân Trì, Xã Vân Nội, Huyện Đông Anh
  • Điện thoại: 024.32959533