Bưu điện văn hóa xã Phương Tú

  • Mã bưu điện: 157300
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phương Tú
  • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Nguyễn Xá, Xã Phương Tú, Huyện Ứng Hoà
  • Điện thoại: 02433883372