Bưu điện văn hóa xã Lê Thanh

  • Mã bưu điện: 157640
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lê Thanh
  • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Áng Thượng: Đội 5-6, Xã Lê Thanh, Huyện Mỹ Đức
  • Điện thoại: 0916436898