Hòm thư Công cộng UBND xã Phù Linh

  • Mã bưu điện: 139205
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng UBND xã Phù Linh
  • Địa chỉ: Thôn Cộng Hòa, Xã Phù Linh, Huyện Sóc Sơn
  • Điện thoại: