Bưu điện Hòa Phú

  • Mã bưu điện: 155900
  • Bưu cục: Bưu điện Hòa Phú
  • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Bạch Thạch, Xã Hoà Thạch, Huyện Quốc Oai
  • Điện thoại: 024.33676401