Bưu điện văn hóa xã Chàng Sơn

  • Mã bưu điện: 155360
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Chàng Sơn
  • Địa chỉ: Sô´0, Thôn 2, Xã Chàng Sơn, Huyện Thạch Thất
  • Điện thoại: 02433670167