Bưu điện Ngãi Cầu

  • Mã bưu điện: 153130
  • Bưu cục: Bưu điện Ngãi Cầu
  • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức
  • Điện thoại: 024.33656339