Bưu điện BCP [EMS] COD Tân Xuân

  • Mã bưu điện: 143315
  • Bưu cục: Bưu điện BCP [EMS] COD Tân Xuân
  • Địa chỉ: Sô´1, Đường Tân Xuân, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm
  • Điện thoại: 02437199095