Bưu điện văn hóa xã Vạn Điểm

  • Mã bưu điện: 158830
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vạn Điểm
  • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Vạn Điểm, Xã Vạn Điểm, Huyện Thường Tín
  • Điện thoại: 0949823468