Bưu điện văn hóa xã Phương Đình

  • Mã bưu điện: 153500
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phương Đình
  • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Địch Trung, Xã Phương Đình, Huyện Đan Phượng
  • Điện thoại: 02433503348