Bưu điện văn hóa xã Đông Mỹ

  • Mã bưu điện: 135401
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đông Mỹ
  • Địa chỉ: Thôn 2, Xã Đông Mỹ, Huyện Thanh Trì
  • Điện thoại: 01688399673