Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Quỳnh

  • Mã bưu điện: 134500
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Quỳnh
  • Địa chỉ: Thôn Vĩnh Ninh, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì
  • Điện thoại: 0936169555