Thông tin bưu cục: Chương Mỹ – VNPost

Nếu bạn đang cần tra cứu mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại của các bưu điện thuộc Chương Mỹ tỉnh Hà Nội thì hãy xem bài viết này nhé! Bưu điện Chương Mỹ, Bưu điện KHL Chương Mỹ, Bưu điện Đông Sơn, Bưu điện Xuân Mai, Bưu điện Trường Yên, Bưu điện Hoàng Văn Thụ, Bưu điện Quảng Bị, Bưu điện Miếu Môn, Bưu điện văn hóa xã Phụng Châu, Bưu điện văn hóa xã Tiên Phương, Bưu điện văn hóa xã Phú Nghĩa, Bưu điện văn hóa xã Đông Phương Yên, Bưu điện văn hóa xã Đông Sơn, Bưu điện văn hóa xã Ngọc Hoà, Bưu điện văn hóa xã Thuỵ Hương, Bưu điện văn hóa xã Trường Yên, Bưu điện văn hóa xã Trung Hoà, Bưu điện văn hóa xã Thanh Bình, Bưu điện văn hóa xã Thuỷ Xuân Tiên, Bưu điện văn hóa xã Đại Yên, Bưu điện văn hóa xã Lam Điền, Bưu điện văn hóa xã Hợp Đồng, Bưu điện văn hóa xã Tốt Động, Bưu điện văn hóa xã Nam Phương Tiến, Bưu điện văn hóa xã Tân Tiến, Bưu điện văn hóa xã Hoàng Văn Thụ, Bưu điện văn hóa xã Hữu Văn, Bưu điện văn hóa xã Quảng Bị, Bưu điện văn hóa xã Hoàng Diệu, Bưu điện văn hóa xã Mỹ Lương, Bưu điện văn hóa xã Thượng Vực, Bưu điện văn hóa xã Trần Phú, Bưu điện văn hóa xã Văn Võ, Bưu điện văn hóa xã Đồng Lạc, Bưu điện văn hóa xã Hoà Chính, Bưu điện văn hóa xã Phú Nam An, Bưu điện văn hóa xã Đồng Phú, Bưu điện văn hóa xã Hồng Phong, Bưu cục văn phòng BĐH Chương Mỹ

Bưu điện Chương Mỹ

 • Mã bưu điện: 156100
 • Bưu cục: Bưu điện Chương Mỹ
 • Địa chỉ: Sô´0, Phố Bắc Sơn, Thị Trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ
 • Điện thoại: 024.33867101

Bưu điện KHL Chương Mỹ

 • Mã bưu điện: 156574
 • Bưu cục: Bưu điện KHL Chương Mỹ
 • Địa chỉ: Sô´1, Phố Bắc Sơn, Thị Trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ
 • Điện thoại:

Bưu điện Đông Sơn

 • Mã bưu điện: 156192
 • Bưu cục: Bưu điện Đông Sơn
 • Địa chỉ: Khu phố Gốt, Xã Đông Sơn, Huyện Chương Mỹ
 • Điện thoại:

Bưu điện Xuân Mai

 • Mã bưu điện: 156200
 • Bưu cục: Bưu điện Xuân Mai
 • Địa chỉ: Sô´0, Khu Tân Bình, Thị Trấn Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ
 • Điện thoại: 02433840101

Bưu điện Trường Yên

 • Mã bưu điện: 156250
 • Bưu cục: Bưu điện Trường Yên
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Yên Trường, Xã Trường Yên, Huyện Chương Mỹ
 • Điện thoại: 024.33812808

Bưu điện Hoàng Văn Thụ

 • Mã bưu điện: 156390
 • Bưu cục: Bưu điện Hoàng Văn Thụ
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Văn Phú, Xã Hoàng Văn Thụ, Huyện Chương Mỹ
 • Điện thoại:

Bưu điện Quảng Bị

 • Mã bưu điện: 156360
 • Bưu cục: Bưu điện Quảng Bị
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Quảng Bị 5, Xã Quảng Bị, Huyện Chương Mỹ
 • Điện thoại: 024.33841101

Bưu điện Miếu Môn

 • Mã bưu điện: 156430
 • Bưu cục: Bưu điện Miếu Môn
 • Địa chỉ: Sô´0, Phố Miếu Môn, Xã Trần Phú, Huyện Chương Mỹ
 • Điện thoại: 024.33714613

Bưu điện văn hóa xã Phụng Châu

 • Mã bưu điện: 156121
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phụng Châu
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Chùa Trầm, Xã Phụng Châu, Huyện Chương Mỹ
 • Điện thoại: 0973421111

Bưu điện văn hóa xã Tiên Phương

 • Mã bưu điện: 156130
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tiên Phương
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Cổ Pháp, Xã Tiên Phương, Huyện Chương Mỹ
 • Điện thoại: 0978389065

Bưu điện văn hóa xã Phú Nghĩa

 • Mã bưu điện: 156140
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phú Nghĩa
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Quan Châm, Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ
 • Điện thoại: 0968276108

Bưu điện văn hóa xã Đông Phương Yên

 • Mã bưu điện: 156160
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đông Phương Yên
 • Địa chỉ: Sô´0, Khu Trung Tâm, Xã Đông Phương Yên, Huyện Chương Mỹ
 • Điện thoại: 0977901496

Bưu điện văn hóa xã Đông Sơn

 • Mã bưu điện: 156191
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đông Sơn
 • Địa chỉ: Khu Trung Tâm, Xã Đông Sơn, Huyện Chương Mỹ
 • Điện thoại: 01666260868

Bưu điện văn hóa xã Ngọc Hoà

 • Mã bưu điện: 156245
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ngọc Hoà
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Chúc Lý, Xã Ngọc Hoà, Huyện Chương Mỹ
 • Điện thoại: 0904684357

Bưu điện văn hóa xã Thuỵ Hương

 • Mã bưu điện: 156470
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thuỵ Hương
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Phúc Cầu, Xã Thụy Hương, Huyện Chương Mỹ
 • Điện thoại: 0987825030

Bưu điện văn hóa xã Trường Yên

 • Mã bưu điện: 156255
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Trường Yên
 • Địa chỉ: Khu Trung Tâm, Xã Trường Yên, Huyện Chương Mỹ
 • Điện thoại: 0987840695

Bưu điện văn hóa xã Trung Hoà

 • Mã bưu điện: 156260
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Trung Hoà
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Trung Cao, Xã Trung Hoà, Huyện Chương Mỹ
 • Điện thoại: 01699956808

Bưu điện văn hóa xã Thanh Bình

 • Mã bưu điện: 156277
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thanh Bình
 • Địa chỉ: Khu Trung Tâm, Xã Thanh Bình, Huyện Chương Mỹ
 • Điện thoại: 0985069934

Bưu điện văn hóa xã Thuỷ Xuân Tiên

 • Mã bưu điện: 156220
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thuỷ Xuân Tiên
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Xuân Linh, Xã Thủy Xuân Tiên, Huyện Chương Mỹ
 • Điện thoại: 720108

Bưu điện văn hóa xã Đại Yên

 • Mã bưu điện: 156310
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đại Yên
 • Địa chỉ: Sô´0, Xóm Yên Khê, Xã Đại Yên, Huyện Chương Mỹ
 • Điện thoại: 01675705464

Bưu điện văn hóa xã Lam Điền

 • Mã bưu điện: 156480
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lam Điền
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Đại Từ, Xã Lam Điền, Huyện Chương Mỹ
 • Điện thoại: 0973273687

Bưu điện văn hóa xã Hợp Đồng

 • Mã bưu điện: 156350
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hợp Đồng
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Thái Hoà, Xã Hợp Đồng, Huyện Chương Mỹ
 • Điện thoại: 0975569626

Bưu điện văn hóa xã Tốt Động

 • Mã bưu điện: 156330
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tốt Động
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Đầm Kênh, Xã Tốt Động, Huyện Chương Mỹ
 • Điện thoại: 0989823856

Bưu điện văn hóa xã Nam Phương Tiến

 • Mã bưu điện: 156280
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nam Phương Tiến
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Nam Hài, Xã Nam Phương Tiến, Huyện Chương Mỹ
 • Điện thoại: 0975518579

Bưu điện văn hóa xã Tân Tiến

 • Mã bưu điện: 156300
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Tiến
 • Địa chỉ: Thôn Đông Tiến, Xã Tân Tiến, Huyện Chương Mỹ
 • Điện thoại: 0983882982

Bưu điện văn hóa xã Hoàng Văn Thụ

 • Mã bưu điện: 156391
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hoàng Văn Thụ
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Công Am, Xã Hoàng Văn Thụ, Huyện Chương Mỹ
 • Điện thoại: 0963829155

Bưu điện văn hóa xã Hữu Văn

 • Mã bưu điện: 156410
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hữu Văn
 • Địa chỉ: Sô´0, Khu Trung Tâm, Xã Hữu Văn, Huyện Chương Mỹ
 • Điện thoại: 0985442629

Bưu điện văn hóa xã Quảng Bị

 • Mã bưu điện: 156366
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quảng Bị
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Quảng Bị 2, Xã Quảng Bị, Huyện Chương Mỹ
 • Điện thoại: 0986491627

Bưu điện văn hóa xã Hoàng Diệu

 • Mã bưu điện: 156490
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hoàng Diệu
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Cốc Hạ, Xã Hoàng Diệu, Huyện Chương Mỹ
 • Điện thoại: 01693991282

Bưu điện văn hóa xã Mỹ Lương

 • Mã bưu điện: 156370
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mỹ Lương
 • Địa chỉ: Sô´0, Khu Trung Tâm, Xã Mỹ Lương, Huyện Chương Mỹ
 • Điện thoại: 02438711590

Bưu điện văn hóa xã Thượng Vực

 • Mã bưu điện: 156510
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thượng Vực
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn An Thượng, Xã Thượng Vực, Huyện Chương Mỹ
 • Điện thoại: 0979128072

Bưu điện văn hóa xã Trần Phú

 • Mã bưu điện: 156431
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Trần Phú
 • Địa chỉ: Sô´0, Khu Trung Tâm, Xã Trần Phú, Huyện Chương Mỹ
 • Điện thoại: 0974954489

Bưu điện văn hóa xã Văn Võ

 • Mã bưu điện: 156530
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Văn Võ
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Cấp Tiến, Xã Văn Võ, Huyện Chương Mỹ
 • Điện thoại: 01636010701

Bưu điện văn hóa xã Đồng Lạc

 • Mã bưu điện: 156450
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đồng Lạc
 • Địa chỉ: Sô´0, Khu Trung Tâm, Xã Đồng Lạc, Huyện Chương Mỹ
 • Điện thoại: 0976016576

Bưu điện văn hóa xã Hoà Chính

 • Mã bưu điện: 156550
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hoà Chính
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Lưu Xá, Xã Hoà Chính, Huyện Chương Mỹ
 • Điện thoại: 0944867268

Bưu điện văn hóa xã Phú Nam An

 • Mã bưu điện: 156560
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phú Nam An
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Tân Thôn, Xã Phú Nam An, Huyện Chương Mỹ
 • Điện thoại: 0983211376

Bưu điện văn hóa xã Đồng Phú

 • Mã bưu điện: 156520
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đồng Phú
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Hoàng Xá, Xã Đồng Phú, Huyện Chương Mỹ
 • Điện thoại: 01655829832

Bưu điện văn hóa xã Hồng Phong

 • Mã bưu điện: 156460
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hồng Phong
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Yên Cốc, Xã Hồng Phong, Huyện Chương Mỹ
 • Điện thoại: 01219184738

Bưu cục văn phòng BĐH Chương Mỹ

 • Mã bưu điện: 156576
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng BĐH Chương Mỹ
 • Địa chỉ: Phố Bắc Sơn, Thị Trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ
 • Điện thoại: