Bưu điện văn hóa xã Bát Tràng

  • Mã bưu điện: 132100
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bát Tràng
  • Địa chỉ: Xóm 1 Giang Cao, Xã Bát Tràng, Huyện Gia Lâm
  • Điện thoại: