Bưu điện Ngoại dịch Bưu điện Ngoại dịch NB

  • Mã bưu điện: 100956
  • Bưu cục: Bưu cục Ngoại dịch Bưu cục Ngoại dịch NB
  • Địa chỉ: Sô´5, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm
  • Điện thoại: 024.35843324