Bưu điện văn hóa xã Tân Minh

  • Mã bưu điện: 139300
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Minh
  • Địa chỉ: Khu Núi Đôi, Xã Tân Minh, Huyện Sóc Sơn
  • Điện thoại: 02438851556