Bưu điện Đại Mỗ

  • Mã bưu điện: 130020
  • Bưu cục: Bưu điện Đại Mỗ
  • Địa chỉ: Sô´522, Tổ dân phố xóm Tháp, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm
  • Điện thoại:  02432272926