Bưu điện văn hóa xã Phương Trung

  • Mã bưu điện: 156930
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phương Trung
  • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Mã Kiều, Xã Phương Trung, Huyện Thanh Oai
  • Điện thoại: 02433241338