Bưu điện Minh Trí

  • Mã bưu điện: 141400
  • Bưu cục: Bưu điện Minh Trí
  • Địa chỉ: Thôn Thắng Trí, Xã Minh Trí, Huyện Sóc Sơn
  • Điện thoại: 5995358